Pastoracinis konsultavimas

Specialiai apmokyti bažnytinės ligoninės kapelionai yra prieinami pacientams, artimiesiems ir ligoninės personalui diskusijoms. Kai kurie iš jų yra ganytojai arba tinkamai apmokyti bažnyčios pasauliečiai. Pasiūlymas galioja žmonėms, ieškantiems atsakymų ir paguodos tikėjime krizinėse situacijose, bet ir nereligingiems žmonėms ar kitų religijų tikintiesiems (pvz., musulmonams).

Ligoninės kapeliono pareigos apima:

  • artimųjų palaikymas,
  • pastoracinė pagalba ligoninės personalui,
  • Religinės pamaldos, maldos, ligonių palaiminimai, atsisveikinimai,
  • Dalyvavimas etikos klausimais (etikos komitetas, etikos atvejo diskusijos),
  • Ryšiai su visuomene dirba etikos klausimais, turinčiais įtakos kasdieniam klinikiniam gyvenimui ir visuomenės požiūriui į ligas ir mirtį.

Informacija apie autorių ir šaltinį

Šis tekstas atitinka medicininės literatūros, medicinos rekomendacijų ir dabartinių tyrimų specifikacijas ir buvo peržiūrėtas medicinos ekspertų.