Susoctocog Alfa

PRODUKTAI

Alfa susoktokogas yra parduodamas kaip a milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui (Obizur). Jis buvo patvirtintas JAV 2014 m., ES 2015 m. Ir daugelyje šalių 2016 m.

Struktūra ir savybės

Alfa susoktokogas yra rekombinantinis kiaulių darinys kraujas krešėjimo faktorius VIII, neturintis B domeno. B domenas pakeistas 24 susiejimu amino rūgštys. Tai yra glikoproteinas, kurio molekulinė masė yra maždaug 170 kDa. Alfa susoktokogas gaminamas biotechnologiniais metodais.

Daiktai

Alfa susoktokogas (ATC B02BD14) pakeičia trūkstamą kraujas krešėjimo faktorius VIII, todėl kraujo krešėjimą.

Indikacijos

Kraujavimo epizodams gydyti pacientams, turintiems įgytų hemofilija sukeltas antikūnai į VIII faktorių.

Dozė

Pasak SPC. Vaistas švirkščiamas į veną.

Kontraindikacijos

  • Padidėjęs jautrumas

Visų atsargumo priemonių ieškokite vaisto etiketėje.

Sąveika

Narkotikas sąveika nėra žinomi.

Nepageidaujamas poveikis

Dažniausias įmanomas nepageidaujamas poveikis apima formavimąsi antikūnai į alfa susoktokogą.