Silicis: tiekimo padėtis

Nėra tipiškų duomenų apie suvartojimą silicis suvartojimas Vokietijos populiacijoje. Taip pat nėra DGE rekomendacijų dėl dienos suvartojimo silicis.Dėl to, deja, negalima pasakyti apie tiekimo situaciją silicis Vokietijos gyventojų.